Historien bakom Hotell Röda Magasinet

Röda Magasinet byggdes i början av 1800-talet på "Gård nr 21" där det bedrivits olika
affärsrörelser sedan slutet av 1700-talet.


I början av 1800-talet saluförde man bl.a. taksten, rödfärg, stenkolstjära och brandvaktskappor. I mitten av seklet sålde man också specerivaror, bosättningsartiklar, spannmål och fodervaror. Röda Magasinet användes som lagerlokal och i markplan fanns ett dussintal stallspiltor där kunderna fick möjlighet att "parkera" sina hästar. Ännu på 1960-talet nyttjades några spiltor av dem som kom till staden för att avyttra dagens skörd av grönsaker,
blommor, ägg mm.
 

År 1918 köpte Karl Kihlbom, tredje generationens mariefredsson, fastigheten och affärsrörelsen. Förutom specerier och bosättningsartiklar fick firman 1920 tillstånd att sälja eldfarlig olja från Mack. Pratts bensin hade introducerats i Mariefred! Under krigsåren på 1940-talet kom Röda Magasinet till användning för lagerhållning av
cellulosa-, kraft- och hönsfoder.
 

Affärsrörelsen övertogs 1947 av sonen Arne Kihlbom. Arne utvecklade verksamheten, inte minst inom bosättningssegmentet. 1965 avvecklades livsmedelsaffären och stort fokus lades under vår och sommar på försäljning av trädgårdsmöbler på innergården. Röda Magasinet kom åter till nytta för lagring av dessa skrymmande varor.
Arne sålde affärsrörelsen vid sin pensionering 1983.
 

Vid nästa generationsskifte 2005 kom Röda Magasinet i sonen Sven Kihlboms ägo. Huset har totalrenoverats och inrymmer tre dubbelrum, en svit och tre butiker.

Den 1:a juni 2018 bytte Röda Magasinet ägare.